Flora Koleci

Prof. Assoc. Flora Koleci është Pedagoge e brendshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe, Universiteti i Tiranës. Ka mbaruar studimet doktorale “Studi in Lingua Filologia Albanese”, Universiteti i Kalabrisë, Itali në vitin 2006, kurse në 2016 ka kryer studimet Post-Doktorale në Universitetin Cà Foscari, Venezia, Itali. Në aspektin profesional ka qenë pedagoge në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Departamenti i Gjuhës Shqipe, Shkodër. Ka marrë pjesë në kërkim shkencor në kuadër të projektit DAAD (Deutscher Akademischer Austauscdienst), Universiteti Ludvig Maximilian (LMU), Mynih, Gjermani, si dhe ka qenë lektore e Gjuhës Shqipe ne Universitetin e Kalabrisë, Katedra e Albanologjisë, Itali. Është ftuar vazhdimisht në Universitete jashtë vendit për mësimdhënie në fushë të gjuhës shqipe në Univesitetin e Firences, Departamenti i Linguistikës, Itali, në Universitetin Katolik, Milano, Itali, në Universiteti Cà Foscari, Venezia, Itali, në Universitetin Ludvig Maximilian (LMU), Gjermani.

Ka botuar në 2016: Per una nuova didattica dell’albanese: prove di e-learning e di ludolinguistica. (B/a: F. Altimari, J. Kume, M.L. Pignoli, M. Caria, M. Cronin, E. Mascherpa, D. Meringolo, M.G. Palumbo). Fondazione Universitaria “Francesco Solano”, Serie Albanistica 7, Rende, Itali; në 2013:  (Monografi): Frazat relative të shqipes, parë nga këndvështrimi gjenerativist, ShBLU,Tiranë; në 2011:  (Manual): Hyrje në sintaksën gjenerative të shqipes,  (B/a. Giuseppina Turano), SHBLU, Tiranë; në 2013: Theoretical and Empirical Studies in Albanian Syntax (ed. G.Turano, R. Memushaj, F. Koleci), Lincom, Studies in Indo-European Linguistics, Mynih, Gjermani.Prof. Assoc. Flora Koleci është Pedagoge e brendshme pranë Departamentit të Gjuhës Shqipe, Universiteti i Tiranës. Ka mbaruar studimet doktorale “Studi in Lingua Filologia Albanese”, Universiteti i Kalabrisë, Itali në vitin 2006, kurse në 2016 ka kryer studimet Post-Doktorale në Universitetin Cà Foscari, Venezia, Itali. Në aspektin profesional ka qenë pedagoge në Universitetin “Luigj Gurakuqi”, Departamenti i Gjuhës Shqipe, Shkodër. Ka marrë pjesë në kërkim shkencor në kuadër të projektit DAAD (Deutscher Akademischer Austauscdienst), Universiteti Ludvig Maximilian (LMU), Mynih, Gjermani, si dhe ka qenë lektore e Gjuhës Shqipe ne Universitetin e Kalabrisë, Katedra e Albanologjisë, Itali.

Është ftuar vazhdimisht në Universitete jashtë vendit për mësimdhënie në fushë të gjuhës shqipe në Univesitetin e Firences, Departamenti i Linguistikës, Itali, në Universitetin Katolik, Milano, Itali, në Universiteti Cà Foscari, Venezia, Itali, në Universitetin Ludvig Maximilian (LMU), Gjermani. Ka botuar në 2016: Per una nuova didattica dell’albanese: prove di e-learning e di ludolinguistica. (B/a: F. Altimari, J. Kume, M.L. Pignoli, M. Caria, M. Cronin, E. Mascherpa, D. Meringolo, M.G. Palumbo). Fondazione Universitaria “Francesco Solano”, Serie Albanistica 7, Rende, Itali; në 2013:  (Monografi): Frazat relative të shqipes, parë nga këndvështrimi gjenerativist, ShBLU,Tiranë; në 2011:  (Manual): Hyrje në sintaksën gjenerative të shqipes,  (B/a. Giuseppina Turano), SHBLU, Tiranë; në 2013: Theoretical and Empirical Studies in Albanian Syntax (ed. G.Turano, R. Memushaj, F. Koleci), Lincom, Studies in Indo-European Linguistics, Mynih, Gjermani.