KOMITETI SHKENCOR

Diana KASTRATI QSPA, Tiranë, Shqipëri
Lucia NADIN Itali
Italo SARRO Itali
Emil LAFE Tiranë, Shqipëri
Ymer ҪIRAKU Universiteti i Tiranës, Shqipëri
Klara KODRA Itali
Agim VINCA Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Kosovë
Bardhosh GAҪE Studiues
Zeqirja NEZIRI Universiteti “Shën Kirili e Metodij”, Shkup, Maqedoni e Veriut
Vilma PROKO QSPA, Tiranë, Shqipëri

Sekretare e Komitetit Shkencor:
Dorina Arapi