Veprimtaria

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët:

  1. Kryen studime për historinë, letërsinë dhe kulturën e komunitetit arbëresh
  2. Boton studimet në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën, në përputhje me legjislacionin në fuqi
  3. Promovon ruajtjen e gjuhës dhe të identitetit kulturor të komunitetit arbëresh
  4. Organizon aktivitete, seminare dhe konferenca shkencore me fokus në komunitetin arbëresh