Datat që duhen pasur parasysh

Afati për dërgimin e abstraktit (shtyrë) 13 Qershor
Njoftimi për pranimin 8-16 Qershor
Afati për dërgimin e punimit  (drafti i parë) 5 Shtator
Afati për dërgimin e draftit final 10 Tetor
Hapet regjistrimi 2 Gusht
Afati I fundit për regjistrimin e autorëve kontribues 3 Tetor
Afati I fundit për regjistrimin e pjesëmarrësve të tjerë 5 Dhjetor

Klikoni këtu për informacion mbi tarifat e regjistrimit