Newsletter

“Newsletter e Diasporës” është një buletin i përjavshëm informativ i cili pasqyron aktivitetet e ministrit të Shtetit për Diasporën dhe institucioneve në varësi.