KALENDARI 2023

Kalendari i aktiviteteve studimore dhe kulturore 2023

2. Konferencë shkencore “Ernest Koliqi…”, me rastin e 120-vjetorit të lindjes.
Në bashkëpunim me ASA dhe ISA Shkodër 

http://qspa.gov.al/konference-studimore-poliedriku-ernest-koliqi-ne-120-vjetorin-e-lindjes/

3. Vënie në skenë e një shfaqjeje me poezi bashkëkohore arbëreshe nga një grup nxënësish
të përzgjedhur të tri shkollave të mesme të Tiranës

http://qspa.gov.al/takimi-poetik-poezia-bashkekohore-arbereshe-2/

4. Kuvendi II i Studimeve për Arbëreshët

https://qspa.gov.al/mbijetesa-e-arberishtes-ne-shekullin-xxi-forum-mes-aktoreve-kryesore/

5. ‘Ditët e Librit Arbëresh’. Edicioni i dytë, 2023

6. Panairi i librit

7. Ekspedita studimore